Mzdy a personalistika

Co poskytujeme?

  • na základě vámi předávaných podkladů zpracujeme v dohodnutém termínu mzdy
  • budeme vést veškeré povinné evidence a agendy (např. evidenční listy důchodového pojištění, vystavíme zápočtové listy)
  • budeme komunikovat s úřady v rámci běžného styku (např. přihlašování či odhlašování zaměstnanců)
  • zpracujeme a předáme veškerá přiznání a vyúčtování na příslušné úřady
  • poskytneme vašim zaměstnancům servis (např. vystavování potvrzení o příjmech, atp.)
  • na základě plné moci vás budeme zastupovat před úřady při případných kontrolách
  • budeme vás informovat o všech důležitých záležitostech (např. platbách, termínech, atp.)

Přednosti?

  • profesionální a vysoce kvalifikované mzdové poradenství
  • kvalitní práce, zabezpečení vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí
  • na základě vaší potřeby vám pomůžeme s přípravou pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, atp.)