Daňová evidence

Co poskytujeme?

 • doklady přebíráme na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, možno předat i v elektronické podobě
 • zpracujeme doklady pro účely sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • vedeme veškeré evidence (např. majetek, skladovou evidenci, atp.)
 • zpracujeme veškerá daňová přiznání, hlášení a přehledy na příslušné úřady
 • komunikaci s úřady můžeme plně převzít za vás, budeme vás zastupovat na základě plné moci
 • budeme vás informovat o všech důležitých záležitostech (např. platbách, termínech, atp.)
 • zpracujeme výstupy z daňové evidence dle vašich požadavků
 • zoptimalizujeme Vaše daně (navrhneme nejlepší daňové řešení pro vaše podnikání)

Přednosti?

 • Rádi vám poskytneme nadstandardní služby – řešení upomínek vašich odběratelů, vystavování vašich faktur, zajištění el. platebního styku, atd.
 • Dle vašich požadavků vám zajistíme doklady od úřadů, vystavíme různé formuláře týkající se vašeho podnikání
 • Kvalitní práce, zabezpečení vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí