Vedení účetnictví

Právnické osoby a OSVČ, které neuplatňují výdaje procentem z příjmů, mají ze zákona povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Tato práce je velmi časově náročná a pro mnoho organizací nepříjemná.

Co poskytujeme?

 • zpracujeme účetní doklady (doklady přebíráme na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, možno předat i v elektronické podobě)
 • vedeme veškeré evidence související s vaším podnikáním (např. evidence majetku, skladové evidence, atd.)
 • zoptimalizujeme Vaše daně (navrhneme nejlepší daňové řešení pro vaše podnikání)
 • komunikaci s úřady můžeme plně převzít za vás, budeme vás zastupovat na základě plné moci
 • zpracujeme veškeré daňové přiznání, hlášení a přehledy pro příslušné úřady (např. DPH, daně z nemovitosti, silniční daň, daň z příjmů, atd.)
 • zpracujeme kontrolní reporty či výstupy dle vašich přání, abyste měli své podnikání vždy pod kontrolou
 • zpracujeme mzdovou agendu
 • zpracujeme roční účetní závěrky včetně výstupů – výkazu zisků a ztrát, rozvahy, přílohy k daňovému přiznání a odeslání všem úřadům přes datové schránky (finanční úřad, rejstříkový soud)

Přednosti?

 • Rádi vám poskytneme nadstandardní služby – řešení upomínek vašich odběratelů, vystavování vašich faktur, zajištění el. platebního styku, atd.
 • Dle vašich požadavků vám zajistíme doklady od úřadů, vystavíme různé formuláře týkající se vašeho podnikání
 • Kvalitní práce, zabezpečení vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí